Χρηματοδοτούμενα Έργα

Road Trip Project 2019 | University library in #Cyprus
Smart Regions: Connecting Cyclades

Cohesion Policy 30th Anniversay - Smart Regions Nicosia
Smart Regions: Rapid coronavirus tests thanks to CoNVat project
Smart Regions: protecting from fires with "Disarm"
Smart Regions - Preventing sea storms in the Adriatic-Ionian costals area
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ II

Smart Regions: Central European countries tackle plastic dilemma
Smart Regions: bio-based economy at the Belgian-Dutch border
Smart Regions: bringing digital connection to rural areas (Greece)
Smart Regions: Mont-Saint Michel reclaims island-like character (France)
Smart Regions: cycle friendly Budapest (Hungary)
Smart Regions: Tempi tunnels (Greece)

Smart Regions: protecting Danube's ecosystem (Austria)
Stories from the regions: Technifutur – Francorchamps campus, Belgium
Stories from the regions: Hall of Biodiversity in Porto, Portugal
Stories from the Regions: VEF Culture Palace in Riga, Latvia
Stories from the regions: Culture Centre ZAMEK in Poznań, Poland
Stories from the regions: UNESCO World Heritage sites in Lombardy, Italy

Διαγωνισμός φωτογραφίας My Europe!

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό μας και κέρδισε πλούσια δώρα!

Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Πολιτική Συνοχής χρησιμοποιώντας το #buildingabettereurope ή κάνοντας tag τον λογαριασμό @buildingabettereurope. Περίοδος διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2021-30 Ιουνίου 2021.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.