Πολιτική Συνοχής

Πολιτική Συνοχής

Τι είναι η Πολιτική Συνοχής;

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι μια επενδυτική πολιτική, κάτι που σημαίνει ότι χρηματοδοτεί έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη τα οποία στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την καλύτερη ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από 27 κράτη μέλη τα οποία σχηματίζουν μια κοινότητα 271 περιφερειών και μία ενιαία αγορά 493 εκατομμυρίων πολιτών.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ όχι μόνο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τις υποδομές, την ανεργία, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κοινωνική ένταξη και πολλά άλλα.

Στοχεύοντας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ, στοχεύοντας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Πολιτική Συνοχής απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Πολιτική Συνοχής ενθαρρύνει περιοχές και πόλεις από διαφορετικά Κράτη Μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν και να μάθουν η μία από την άλλη.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις (ειδικά ΜΜΕ), πανεπιστήμια, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.

Κρίση Covid-19

Η Πολιτική Συνοχής ανταποκρίθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά στην κρίση με αξιοσημείωτο βαθμό ευελιξίας - ανακατευθύνοντας τη χρηματοδότηση εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο και επενδύοντας σε βασικούς τομείς για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Πολιτική Συνοχής συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού με πολλαπλά έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δικαιούχοι έχουν αντιδράσει γρήγορα στην υγειονομική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης χρησιμοποιώντας κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής για την προσαρμογή των πόρων και την εξεύρεση λύσεων.

Βασικοί Στόχοι

Ποιοι είναι οι στόχοι της Πολιτικής Συνοχής;

Η Πολιτική Συνοχής απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

1
Εξυπνότερη Ευρώπη

Μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης,του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

1
2
Πιο πράσινη Ευρώπη

Μια πιο πράσινη, απαλλαγμένη από άνθρακα Ευρώπη, η οποία εφαρμόζει τη Συμφωνία των Παρισίων.

2
3
Συνδεδεμένη Ευρώπη

Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικές μεταφορές και ψηφιακά δίκτυα.

3
4
Κοινωνική Ευρώπη

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, η οποία στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.

4
5
Κοντά στους πολίτες

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες στηρίζοντας τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης και μία βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

5
Κύρια Επιτεύγματα

Ποια είναι τα επιτεύγματα της Πολιτικής;

Μέχρι στιγμής, η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ επικεντρώθηκε σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Πάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία.
Βελτίωση του περιβάλλοντος
 • Εκσυγχρονισμός των συστημάτων παροχής νερού, ωφελώντας 3,2 εκατομμύρια πολίτες.
 • 9.400 έργα βελτίωσαν τη βιωσιμότητα και την ελκυστικότητα των πόλεων.
Στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Παραγωγή επιπλέον 4.5 Gigawatts ανανεώσιμης ενέργειας.
Εκσυγχρονισμός των μεταφορών
 • 1.200 χιλιόμετρα δρόμων και 1.500 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών συνέβαλαν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
 • Στήριξη 61.000 ερευνητικών έργων
 • 5 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ απέκτησαν πρόσβαση σεευρυζωνική σύνδεση.
 • Δημιουργήθηκαν 21.000 νέες μακροπρόθεσμες ερευνητικές θέσεις εργασίας.
Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση
 • Επαγγελματική κατάρτιση περίπου 15 εκατομμυρίων ατόμων σε όλη την Ευρώπη για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.
Στήριξη Επιχειρήσεων
 • 198.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έλαβαν άμεση επενδυτική ενίσχυση.
 • Στήριξη 77.800 νεοσύστατων επιχειρήσεων.
 • Δημιουργία 262.000 θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ.
Πρόσβαση, ποιότητα και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας
 • Βελτιωμένη πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις για περισσότερα από 8,3 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ.

Διαγωνισμός φωτογραφίας My Europe!

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό μας και κέρδισε πλούσια δώρα!

Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Πολιτική Συνοχής χρησιμοποιώντας το #buildingabettereurope ή κάνοντας tag τον λογαριασμό @buildingabettereurope. Περίοδος διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2021-30 Ιουνίου 2021.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.