Πολιτική Συνοχής

Τι είναι η
Πολιτική Συνοχής;

Η Πολιτική Συνοχής απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η γνώμη σου μετρά!

Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασικοί Στόχοι

Ποιοι είναι οι στόχοι της Πολιτικής Συνοχής;

Η Πολιτική Συνοχής απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

1
Εξυπνότερη Ευρώπη

Μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης,του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

1
2
Πιο πράσινη Ευρώπη

Μια πιο πράσινη, απαλλαγμένη από άνθρακα Ευρώπη, η οποία εφαρμόζει τη Συμφωνία των Παρισίων.


2
3
Συνδεδεμένη Ευρώπη

Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικές μεταφορές και ψηφιακά δίκτυα.


3

Κύριες Δράσεις

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την Πολιτική Συνοχής και προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το μέλλον της πολιτικής.

1
Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο για την πολιτική συνοχής
2
Δημιουργία πλατφόρμας «Κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη»
3
Διοργάνωση ανοικτού διαλόγου: «Κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη»
4
Δημιουργία τηλεοπτικής εκπομπής «Κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη»
5
Διοργάνωση Διαγωνισμού και Έκθεσης Φωτογραφιών «Η Ευρώπη μου»
6
Παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών σποτ
Σχόλια

Πρόσφατα Σχόλια

Έργα

Χρηματοδοτούμενα
έργα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από 27 κράτη μέλη τα οποία σχηματίζουν μια κοινότητα 271 περιφερειών και μία ενιαία αγορά 493 εκατομμυρίων πολιτών.

Δείτε Περισσότερα
Road Trip Project 2019 | University library in #Cyprus
Smart Regions: Connecting Cyclades

Cohesion Policy 30th Anniversay - Smart Regions Nicosia
Smart Regions: Rapid coronavirus tests thanks to CoNVat project
Smart Regions: protecting from fires with "Disarm"
Smart Regions - Preventing sea storms in the Adriatic-Ionian costals area

Διαγωνισμός φωτογραφίας My Europe!

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό μας και κέρδισε πλούσια δώρα!

Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Πολιτική Συνοχής χρησιμοποιώντας το #buildingabettereurope ή κάνοντας tag τον λογαριασμό @buildingabettereurope. Περίοδος διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2021-30 Ιουνίου 2021.

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.